Benzi RSS

 

 

Eliberarea, prelungirea, reperfectarea, suspendarea, retragerea licenţelor, gestionarea Registrului de licenţiere
 
Prima / Activităţi licenţiate
Domenii de activitate supuse licenţierii
Versiune tipar

În conformitate cu art. 8 alin. (1) alLegii privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător

nr.451-XV din 30.07.2001 în RepublicaMoldova sunt supuse licenţierii următoarele activităţi:

 

Nr.

GENUL DE ACTIVITATE

Cuantumul taxei (lei)

1

Activitatea de audit

3 250

2

Activitatea de evaluare a bunurilor imobile

3 250

3

Activitatea burselor de mărfuri

3 250

4

Activitatea legată de metale preţioase si pietre preţioase; funcţionarea

caselor de amanet

3 250

5

Activitatea legată de jocurile de noroc:

a) exploatarea automatelor de joc cu cîștiguri bănesti cu excepţia

celor indicate la lit. b)

23 100 pentru fiecare unitate

 

b) exploatarea automatelor de joc cu cîstiguri bănesti de tipul American Roulette

 

128 000 pentru fiecare unitate

c) depunerea mizelor la competiţii sportive si de altă natură

28% din suma totală a mizelor acceptate

d) organizarea si desfăsurarea loteriilor:

 

• momentane

 

28% din costul total anunţat al biletelor de loterie

• cifrice

 

28% din costul total al biletelor de loterie vîndute

e) întreţinerea cazinourilor

 

 576 000 lei pentru fiecare masă de joc

6

Importul si (sau)comercializarea angro alcoolului etilic;a băuturilor alcoolice si a berii importate:

a) importul alcoolului etilic

52 000

b) importul si comercializarea angro a băuturilor alcoolice importate

52 000

c) importul si comercializarea angro a berii importate

52 000

7

Fabricarea alcoolului etilic, producţiei alcoolice, berii si/sau păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice si a berii produse de producătorii autohtoni:

a) fabricarea si (sau) păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etililic

52 000

b) fabricarea si (sau) păstrarea, comercializarea angro a alcooluluietilic si a producţiei alcoolice, cu excepția vinurilor și băuturilor pe bază de vin

26 000

c) fabricarea si (sau) păstrarea, comercializarea angro a berii

26 000

8

Importul articolelor din tutun; importul si (sau) prelucrarea industrială a tutunului, fabricarea articolelor din tutun si (sau) comercializarea angro a articolelor din tutun si a tutunului fermentat:

a) importul articolelor din tutun

26 000

b) importul si prelucrarea industrială a tutunului si/sau comercializarea angro a tutunului fermentat

26 000

c) fabricarea si comercializarea angro a articolelor din tutun

26 000

d) comercializarea angro a articolelor din tutun

26 000

9

Activitatea farmaceutică veterinară si (sau) asistenţa veterinară, cu excepţia activităţii desfăsurate de serviciul veterinar de stat

3 250

a) taxa pentru eliberarea licenţei pentru activitatea farmaceutică veterinară în localităţile rurale

390

b) taxa pentru eliberarea licenţei pentru asistenţă veterinară înlocalităţile rurale

Nu se percepe

10

Importul si (sau) comercializarea produselor de uz fitosanitar si afertilizanţilor

3 250

11

 Transportul auto de călători în folos public

3 250

12

Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentruurbanism si (sau) inginerie, reconstrucţii, restaurări

3 250

13

Construcţii de clădiri si (sau) de instalaţii ingineresti si de reţeletehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările

3 250

14

 Extragerea substanţelor minerale utile si/sau îmbutelierea apelorminerale si naturale potabile

3 250

15

Activitatea topogeodezică si cartografică

3 250

16

Colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum si exportulresturilor si deseurilor de metale feroase si neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată

3 250

 

17

Importul si (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanţelor si materialelor chimice toxice, articolelor si produselor chimice de menaj

 

18

Confecţionarea si distrugerea stampilelor

3 250

19

Activitatea particulară de detectiv sau de pază

3 250

20

Montarea si (sau) reglarea, asistenţa tehnică a sistemelor automate de semnalizare si de stingere a incendiilor, precum si de protecţie a clădirilor împotriva fumului si de înstiinţare în caz de incendiu

3 250

21

Importul si (sau) exportul, comercializarea armamentului si muniţiilor, repararea armelor organice, sportive si (sau) de vînătoare, de tir, de instrucţie, de decoraţie, de colecţie si de autoapărare

3 250

22

Producerea, importul si/sau exportul, reexportul, comercializarea, depozitarea si efectuarea lucrărilor cu explozibil de uz civil;

3 250

13

Producerea, asamblarea, importul, exportul, reexportul, depozitarea articolelor pirotehnice si prestarea serviciului “Spectacole pirotehnice

si focuri de artificii” cu articole pirotehnice de divertisment de destinaţie profesională

3 250

24

Importul, exportul, elaborarea, producerea si comercializarea mijloacelor criptografice si tehnice de protecţie a informaţiei, dispozitivelor tehnice speciale pentru obţinerea ascunsă a informaţiei, prestarea serviciilor în domeniul protecţiei criptografice si tehnice a informaţiei (cu excepţia activităţii desfăsurate de autorităţile publice învestite cu acest drept prin lege)

3 250

25

Activitatea farmaceutică, inclusiv cu folosirea preparatelor narcotice si/sau psihotrope, desfăsurată de întreprinderile si/sau instituţiile farmaceutice (pentru întreprinderile si instituţiile nou-create, pînă la obţinerea certificatului de acreditare), cu excepţia cazurilor cînd se modifică ori se completează genul de activitate

3 250

 

a) taxa pentru eliberare licenţei pentru unităţile farmaceutice din localităţile rurale

2 340

26

Fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică si reparaţia dispozitivelor medicale, inclusiv a opticii

 

3 250

27

Acorda rea asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitareprivate (pentru instituţiile nou-create, pînă la obţinerea certificatului de acreditare), cu excepţia cazurilor cînd se modifică ori se completează genul de activitate

3 250

28

Activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţarăsi (sau) în străinătate

3 250

29

Activitate de turism

3 250

30

Activitatea de depozitare a cerealelor cu eliberarea certificatelor de depozit pentru cereale

Nu se percepe

31

Activitatea magazinelor duty-free,inclusiv pentru deservirea corpului diplomatic

3 250

32

Activitatea de broker vamal

3 250Notă:

1. În cazulmajorării numărului de automate de joc cu cîstiguri bănesti sau de mese de jocexistente la momentul eliberării licenţei, taxa de eliberare a licenţei pentru activitateaîn domeniul jocurilor de noroc se va stabili în funcţie de numărul de zile calendaristicerămase pînă la expirarea termenului de valabilitate al licenţei.

2. Taxa deeliberare a licenţei reperfectate pentru activitatea legată de jocurile denoroc si a copiei de pe aceasta se stabileste în mărime de 2 250 lei, iar deeliberare a duplicatului licenţei – în mărime de 10 000 lei.

3. Taxa deeliberare a licenţei pentru activitatea în domeniul jocurilor de noroc(exploatarea automatelor de joc cu cîstiguri bănesti, desfăsurarea loteriilormomentane si întreţinerea cazinourilor) poate fi achitată trimestrial, în rateegale, pînă la data de 25 a ultimei luni din trimestrul de gestiune.

5. În cazulmicsorării numărului de automate de joc cu cîstiguri bănesti sau de mese de jocla momentul reperfectării licenţei, taxa de licenţă se va recalcula în funcţiede numărul de zile rămase pînă la expirarea termenului de valabilitate alicenţei.

6. În cazulsuspendării temporare a licenţei la cererea titularului pentru activitatea îndomeniul jocurilor de noroc, taxa pentru licenţă se va recalcula din ziua calendaristicăîn care a fost adoptată decizia privind suspendarea temporară a licenţei.

7. Pentrusolicitanţii de licenţă înregistraţi cu cel mult un an înainte de datadepunerii declaraţiei pentru eliberarea licenţei, taxa pentru eliberarealicenţei constituie 50 la sută din taxa stabilită. Această prevedere nu seextinde asupra solicitanţilor de licenţă pentru activitatea în domeniuljocurilor de noroc, producţiei alcoolice, tutunului .

 
Adresa:
Republica Moldova, MD-2001, mun. Chişinău, Pușkin, 47

Noutăți   |   Despre Camera de Licenţiere   |   Transparenţa decizională   |   Informaţii publice   |   Acte juridice   |   Acţiuni anticorupție   |   Acțiuni de prevenire a spălării banilor   |   Decizii   |   Titulari de licență din Transnistria   |   Control de stat   |   Privare de dreptul la activitate   |   Autorizații   |   Funcţii vacante   |   Arhivă
Copyright © 2020 Direcţia licenţiere a unităţilor de drept din cadrul I.P. „Agenţia Servicii Publice
Actualizat la: 16.07.2018
Creat de Brand.md
Vizitatori: 1358159

 
sus