Benzi RSS

 

 

Eliberarea, prelungirea, reperfectarea, suspendarea, retragerea licenţelor, gestionarea Registrului de licenţiere
 
Prima / Retragere
Licenţe retrase
Versiune tipar

01.     Activitatea de audit

02.     Activitatea de evaluare a bunurilor imobile şi/sau de efectuare a expertizei mărfurilor

03.     Activitatea burselor de mărfuri

06.     Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; funcţionarea caselor de amanet

07.     Activitatea în domeniul jocurilor de noroc: organizarea şi desfăşurarea loteriilor, întreţinerea cazinourilor, exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri băneşti, stabilirea  mizelor la competiţii sportive

08.     Importul şi comercializarea angro a alcoolului etilic, a băuturilor alcoolice şi a berii importate

09.     Fabricarea şi/sau păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice şi a berii

10.     Importul şi comercializarea angro a articolelor din tutun; importul şi prelucrarea industrială a tutunului şi/sau comercializarea angro a tutunului fermentat

11.     Proiectarea plantaţiilor pomicole, bacifere şi viticole; producerea şi/sau comercializarea seminţelor, materialului de înmulţire şi săditor

12.     Producerea, păstrarea şi comercializarea materialului biologic de prăsilă (animale, material seminal, embrioni, ovule, icre şi lavre de peşte, ouă de pasăre şi ouă de viermi de mătase) destinat reproduceri

13.     Activitatea farmaceutică veterinară şi/sau asistenţa veterinară (cu excepţia activităţii desfăşurate de serviciul veterinar de stat)

14.     Importul şi/sau comercializarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor

15.     Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internaţional de mărfuri

16.     Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări

17.     Construcţiile de clădiri şi/sau construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările

18.     Extragerea zăcămintelor minerale şi/sau producerea şi îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile

19.     Lucrările de foraj (cu excepţia prospecţiunilor tehnice în construcţie)

20.     Activitatea topogeodezică şi cartografică

21.     Colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată

22.     Activităţile nucleare şi radiologice, cu utilizarea surselor radioactive, ce se raportă la categoriile I-III

23.     Importul şi/sau fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanţelor şi materialelor chimice toxice, articolelor şi produselor chimice de menaj; producerea, importul şi/sau exportul, reexportul substanţelor care distrug stratul de ozon, precum şi al echipamentelor şi produselor ce conţin asemenea substanţe

24.     Confecţionarea şi distrugerea ştampilelor

25.     Activitatea particulară de detectiv sau de pază

26.     Montarea şi/sau reglarea, asistenţa tehnică a sistemelor automate de semnalizare şi de stingere a incendiilor, precum şi de protecţie a clădirilor împotriva fumului şi de înştiinţare în caz de incendiu

27.     Importul şi/sau exportul, comercializarea armamentului şi muniţiilor, repararea armelor organice, sportive şi/sau de vînătoare, de tir, de instrucţie, de decoraţie, de colecţie şi de autoapărare

28.     Importul, depozitarea şi/sau folosirea materialelor explozive (inclusiv a materialelor pirotehnice); efectuarea lucrărilor de dinamitare

29.     Importul, exportul, elaborarea, producerea şi comercializarea mijloacelor criptografice şi tehnice de protecţie a informaţiei, dispozitivelor tehnice speciale pentru obţinerea ascunsă a informaţiei; prestarea serviciilor în domeniul protecţiei criptografice şi tehnice a informaţiei (cu excepţia activităţii desfăşurate de autorităţile publice învestite cu acest drept prin lege)

30.     Activitatea farmaceutică, inclusiv cu folosirea preparatelor narcotice şi/sau psihotrope, desfăşurată de întreprinderile şi/sau instituţiile farmaceutice; importul şi/sau producerea articolelor de parfumerie şi cosmetică

31.      Fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică, repararea şi verificarea articolelor de tehnică şi optică medicală

32.     Acordarea asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitare private

33.     Activitatea în domeniul geneticii, microbiologiei şi activităţile incluse în clasele III şi IV de risc, desfăşurate cu organisme modificate genetic

34.     Activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi/sau în străinătate

35.     Activitatea de turism

36.     Activitatea instituţiilor de învăţămînt privat de toate nivelurile, treptele şi formele; învăţămîntul complementar (extraşcolar) şi/sau pentru adulţi, cu excepţia celui finanţat de la bugetul public naţional

37.     Activitatea de depozitare a cerealelor cu eliberarea certificatelor de depozit pentru cereale

38.     Activitatea magazinelor duty-free, inclusiv pentru deservirea corpului diplomatic

39.     Activitatea de broker vamal

 
Adresa:
Republica Moldova, MD-2001, mun. Chişinău, Pușkin, 47

Noutăți   |   Despre Camera de Licenţiere   |   Transparenţa decizională   |   Informaţii publice   |   Acte juridice   |   Acţiuni anticorupție   |   Acțiuni de prevenire a spălării banilor   |   Decizii   |   Titulari de licență din Transnistria   |   Control de stat   |   Privare de dreptul la activitate   |   Autorizații   |   Funcţii vacante   |   Arhivă
Copyright © 2021 Direcţia licenţiere a unităţilor de drept din cadrul I.P. „Agenţia Servicii Publice
Actualizat la: 16.07.2018
Creat de Brand.md
Vizitatori: 1412536

 
sus